Transcendental Meditation

Finland: Learn Transcendental Meditation (TM)

Finland Transcendental Meditation Teachers and TM Centers

National TM website: click here
Telephone: 045 600 9686

TM-liitto ry
Maneesikatu 2a A 4
00170 Helsinki

Helsinki

Maneesikatu 2 a A 4, 00170 Helsinki, Finland

helsinki finland suomi transcendental meditation tm oppetajaatHannu Heikkilä
040 5423 423

suomi transcendental meditation tm oppetajaatAuli Korhonen
0400 439 103

finland suomi tm transcendental meditaatio tm teachersTuula Lindholm
0500 672 257

Turku

Yliopistonkatu, 20100 Turku, Finland

Hannu Heikkilä
040 5423 423

Tampere

Hämeenkatu, 33100 Tampere, Finland

Tuula Lindholm
0500 672 257

Kuopio

Hannes Kolehmaisen katu 3, 70110 Kuopio, Suomi

suomi tm transcendental meditaatio tm teachers finlandJouni Hassinen
050 4393 262

Mitä on Transsendenttinen Meditaatio?

1. Helppoa, nautittavaa ja tehokasta – ei verrattavissa muihin tekniikoihin

TM perustuu oivallukseen, että ”meditaatiolla”, niin kuin se ymmärretään nykyään, ei ole mitään tekemistä sen todellisen meditaation kanssa, jota menneisyydessä harjoitettiin. Ihmiset ovat kadottaneet oikean tekniikan, joka sallii mielen transsendoida luonnollisella ja helpolla tavalla. Siksi he ovat alkaneet pakottaa ja hallita mieltä erilaisilla tavoilla keskittyä – esimerkiksi ääneen, hengitykseen tai ”tässä hetkessä olemiseen”.

Transsendenttinen Meditaatio perustuu päinvastaiseen periaatteeseen: transsendenssi on mielelle miellyttävin mahdollinen kokemus, eikä mieli halua mitään enempää kuin transsendoida. Meidän ei tarvitse pakottaa tai hallita mieltä, vaan ainoastaan antaa sille oikea suunta ja sallia sen mennä itsestään tuohon tilaan täysin luonnollisesti ja vaivattomasti.

Tämä ei ole ainoastaan paljon helpompaa ja nautittavampaa, vaan se näyttää olevan myös huomattavasti tehokkaampaa kuin yritykset hallita mieltä. Yli 10 riippumatonta, viimeisten 40 vuoden aikana tehtyä tutkimusta ovat antaneet näyttöä siitä, että Transsendenttisen Meditaation luonnollinen toimintatapa tuottaa 2–4 kertaa parempia tuloksia kuin mikään muu koskaan tieteellisesti tutkittu menetelmä.

Niinpä jos olet joskus aikaisemmin yrittänyt meditoida jollain muulla menetelmällä ja todennut, ettei se oikein sujunut, älä ajattele, että vika oli sinussa tai että sinä ”et oikein ole hyvä meditoimaan”. Sinulla ei vain ollut oikeaa tekniikkaa.

Kuka tahansa, joka osaa ajatella ajatuksia, voi harjoittaa meditaatiota ja transsendoida, jos on saanut siihen oikeanlaisen opetuksen.

2. Tekniikka: ei uskonto eikä elämäntapa

TM:n oppiminen ei vaadi elämäntapojen tai uskonnon muuttamista. Se on puhtaasti käytännöllinen menetelmä, jota harjoittaa ihmisiä kaikista kulttuureista ja uskonnoista saadakseen kokemuksen, jolla näyttää olevan positiivinen vaikutus kaikilla elämänalueilla.

Transsendenssin kokemus sallii meidän tulla enemmän omaksi itseksemme, se päästää meidät takaisin kosketukseen oman todellisen luonteemme kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki epänormaalit asiat, kuten stressi, riippuvuudet, negatiiviset tunteet, sairaudet, alkavat vähetä.

Samalla voimistuu sisäinen äänemme, joka sanoo, mikä on oikein, mikä väärin. Niinpä ei ole tarvetta seurata sääntöjä tai muuttaa elämäntyyliä, kun oppii TM:n. Kun opimme kuuntelemaan itseämme enemmän, moni asia muuttuu oikeaan suuntaan spontaanisti, luonnollisesti.

Opittuaan TM:n ihmiset usein huomaavat alkavansa arvostaa omaa kulttuuriaan ja uskontoaan enemmän kuin aikaisemmin. Ennen kuin oikea tekniikka unohdettiin, transsendoiminen oli keskeinen osa kulttuuria ja uskontoa. Kun ihmisillä on tämä sisäinen kokemus kulttuurinsa ja uskontonsa ulkoisten piirteiden lisäksi, he usein huomaavat syvemmän yhteyden näiden molempien välillä. Kaiken kaikkiaan kulttuurimme ja uskontomme muodostavat keskeisen osan siitä, keitä me olemme.

Tästä eräs kauneimmista esimerkeistä on katolinen pappi Gabriel Mejia Kolumbiassa. Hän alkoi käyttää TM:ää auttaessaan katulapsia uuteen elämään.

Nyt hän johtaa koko Latinalaisen Amerikan menestyksekkäintä katulasten kuntouttamisprojektia. Hänellä on 52 keskusta Kolumbiassa ja hänen ohjelmansa (TM-tekniikka) on tulossa käyttöön koko mantereella.

3. Koulutettujen ammattilaisten opettama

Meditaatiomuotoja on nykyään monenlaisia, ja melkein kuka tahansa voi pari sivua internetistä luettuaan sanoa itseään ”meditaation opettajaksi”.

Tällä tavalla ei kuitenkaan pysty transsendoimaan. Transsendenssin kokemus on hyvin voimakas ja samalla hyvin intiimi. Sitä ei voi oppia kirjasta. Kirjoja on ollut olemassa tuhansia vuosia. Siitä huolimatta taito kokea transsendenssi on kadonnut sellaisten opettajien puutteessa, jotka pystyvät ohjaamaan ihmisiä siihen.

Transsendenssi on luonnollinen kokemus, mutta ”luonnollinen” ei merkitse samaa kaikille ihmisille. Ihmiset ovat erilaisia, ja ainakin ensimmäisten istuntojen aikana transsendoimisen oppiminen vaatii yksityiskohtaisen, henkilökohtaisen opastuksen. TM-opettaja on saanut perusteellisen, ammattimaisen koulutuksen opastaakseen kenet tahansa transsendoimaan, riippumatta oppilaan mielentilasta, älyllisestä taustasta, uskonnosta tai kasvatuksesta. Kun on saanut kokea tämän mielentilan säännöllisesti ensimmäisten 4 opetuspäivän aikana, muisto kokemuksesta on juurtunut niin syvälle mieleen, että mieli transsendoi itsestään, täysin yrittämättä, luonnollisella ja miellyttävällä tavalla. Näin tapahtuu, kunhan vain käytetään oikeaa tekniikkaa, joka myös opetetaan mainittujen 4 päivän aikana. Sen jälkeen henkilön on mahdollista harjoittaa TM:ää itsekseen koko loppuelämänsä ajan. On kuitenkin tärkeää, että myöhemminkin opettaja on saatavilla ja voi tarkistaa säännöllisesti tekniikan toimivuuden, ja myös vastata meditaatiokokemuksiin liittyviin kysymyksiin.

TM-opettajaksi kouluttautuminen tapahtuu 5 kuukauden pituisella intensiivisellä täysihoitokurssilla, jonka aikana opiskelija saa valmiuden oikean meditaatiotekniikan opettamiseen. Tämän jälkeen hän saa sertifioinnin. Se takaa, että hänellä on valmius opettaa TM-tekniikka oikein. Ainoastaan tällä internet-sivustolla mainitut suomalaiset TM-opettajat ovat sertifioituja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Transsendenttisen Meditaation tekniikasta

1. Eivätkö tulokset perustu tekniikan onnistuneeseen harjoittamiseen?

Tietenkin tulokset riippuvat Transsendenttisen Meditaation tekniikan onnistuneesta harjoittamisesta. Mutta tässä tapauksessa ”onnistunut” tarkoittaa useimmiten samaa kuin ”säännöllinen”.

Transsendenttisen Meditaation onnistunut harjoittaminen on yksinkertaista: kuka tahansa, joka pystyy ajattelemaan ajatuksia, voi harjoittaa TM:ää, koska Transsendenttisen Meditaation prosessi on yhtä luonnollinen kuin ajatustapahtuma.

Vuosien mittaan on syntynyt käsitys, että meditaation oikea harjoittaminen on vaikeaa, ja että kaikki eivät voi odottaa onnistuvansa siinä. Tämä ajatus perustuu kuitenkin aidon meditaation luonteen väärinymmärtämiseen: että se vaatisi jonkinlaista keskittymistä, henkistä pakottautumista hiljaisuuteen. Keskittyminen on vaikeaa, usein epämukavaa, ja vaatii paljon harjoitusta ja itsekuria.

Transsendenttinen Meditaatio on tämän vastakohta. Kaksi tärkeintä sanaa TM-tekniikan kuvailemiseksi ovat ”helppo” ja ”luonnollinen”. Tämän takia jopa ADHD-lapset, joilla on vaikeuksia istua hiljaa silmät kiinni 5 minuuttia, voivat helposti ja menestyksellisesti harjoittaa TM-tekniikkaa (ks. ADHD). Samoin ihmiset, jotka ovat hyvin peloissaan, ahdistuneita tai stressaantuneita, eivät ainoastaan koe TM-harjoitusta helpoksi, vaan jopa miellyttäväksi, koska TM-harjoituksen aikana saatava sisäinen lepo tarjoaa niin suuren kontrastin heidän päivittäiseen elämäänsä nähden.

Hyvä tietää: Kaikki tieteelliset tutkimustulokset, jotka löydät tältä sivustolta, ovat aina keskimääräisiä arvoja suurella ryhmällä “keskimääräisiä” ihmisiä. Jotkut ihmiset edistyvät keskiarvoa nopeammin ja toiset hitaammin, mutta keskimääräiset luvut antavat kaikkein realistisimman pohjan sille, mitä voi odottaa. Harjoituksen säännöllisyys ja viattomuus ovat edistymisen avaintekijöitä.

2. Täytyykö minun muuttaa elämäntyyliäni, jotta voin oppia Transsendenttisen Meditaation?

3. Jos tämä tekniikka toimii niin hyvin, ja jos te todella haluatte luoda paremman maailman, niin miksi ette tarjoa tekniikkaa ilmaiseksi?

Vastaus on hyvin yksinkertainen: “koska silloin se ei toimisi”.

Jos olisi mahdollista oppia tämä tekniikka kirjoista tai internetistä, niin silloin tekniikka ei olisi koskaan kadonnut, koska kirjat ovat olleet olemassa jo tuhansia vuosia.

Mutta juuri siksi koska se on luonnollinen tekniikka, oikea harjoitus vaatii täsmällistä henkilökohtaista ohjausta. “Luonnollinen” tarkoittaa jotain erilaista jokaiselle. Jokainen meistä on erilainen ja tarvitsee yksilöllistä ohjausta koulutetulta TM-opettajalta. Sen jälkeen kun ohjaus on annettu, jokainen pystyy transsendoimaan, aivan ensimmäisistä päivistä alkaen. Tämän jälkeen kokemus jää muistiimme ja mieli palaa lähes automaattisesti tähän kokemukseen. Ensimmäisten kuukausien aikana on vielä aika ajoin tarvetta TM-opettajan ohjaukseen, jotta varmistetaan kehityksen luonnollinen eteneminen, ja jotta harjoituksen johdosta esiin nouseviin kysymyksiin voidaan vastata.

Jos harjoitat TM:ää oikein, niin silloin tämä yksinkertainen tekniikka pystyy tarjoamaan vaikutuksia, joita ei voi ostaa mistään muualta (omana itsenään oleminen, onnellisuus, terveys, älykkyys, jne.). Mutta oikean harjoituksen varmistamiseksi on olennaista saada henkilökohtaista ohjausta, ja tämä vaatii aikaa ja rahaa. Tosiasiassa TM-opettajan tuntiansio on nykyään pienempi kuin fysioterapeutilla tai kampaajalla. TM-organisaatio on sitäpaitsi voittoa tuottamaton.

TM:n oppiminen ja sen hyödyistä nauttiminen koko loppuelämän ajan ei ole kuitenkaan yhtään kalliimpaa kuin yhden sairaalapäivän kustannukset. Mutta tämä sairaalapäivä maksetaan yleensä sairausvakuutuksesta, ja tuskin ollenkaan omasta kukkarostamme.

Niinpä kysymyksen ei pitäisi olla miksi TM on maksullinen. Kysymyksen pitäisi olla miksi menetelmä, josta on ollut tieteellistä näyttöä jo 40 vuotta, että se auttaa monien ongelmien todelliseen syyhyn, ei ole sairausvakuutuksesta korvattava, kun samaan aikaan monia lääkkeitä, jotka usein vain lievittävät oireita, ja usein aiheuttavat vakavia sivuvaikutuksia, korvataan miljarden eurojen edestä.

4. Miten luotettavia ovat TM:stä tehdyt tieteelliset tutkimukset?

Nykyään kuka tahansa voi tehdä tutkimuksia ja todistaa mitä haluaa todistaa. Tiedeyhteisöllä on kuitenkin neljä kriteeriä, jotka määrittelevät tieteellisen tutkimusaineiston luotettavuuden. Parhaat tutkimukset Transsendenttisesta Meditaatiosta saavat usein korkeat pisteet kaikilla näillä kriteereillä.

a) Tutkimuksen itsensä laatu; samojen tulosten vahvistus usealta riippumattomalta tutkijalta
b) Julkaisu tieteellisessä lehdessä
c) Sattuman todennäköisyys

a) Laatu ja toistettavuus

Viimeisten 40 vuoden aikana yli 600 tutkimusta, jotka on tehty yli 250 yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa 35 maassa ympäri maailmaa (lista yliopistoista), on vahvistanut Transsendenttisen Meditaation hyödylliset vaikutukset monilla elämänalueilla. Tämä tarkoittaa että monet vaikutuksista on vahvistettu monilla riippumattomilla tutkimuksilla eri puolilla maailmaa. Monissa tapauksissa on tehty meta-analyyseja, joissa lasketaan monien yksittäisten tutkimusten keskimääräiset tulokset. Tällaisia meta-analyyseja on tehty TM:n vaikutuksesta korkeaan verenpaineeseen (9 TM-tutkimusta), riippuvuuksiin (19 TM-tutkimusta), ahdistukseen (35 TM-tutkimusta), ja itsensä toteuttamiseen (18 TM-tutkimusta). Jokaisessa tapauksessa TM:n vaikutus oli merkittävästi suurempi kuin muiden tutkittujen menetelmien, 2–8 kertaa suurempi.

Yleisiä piirteitä näissä 600 tutkimuksessa olivat myös:

– Laadukkaammat TM-tutkimukset (joissa harvemmat ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa tuloksiin) antavat usein parempia tuloksia.
– Tutkijat, joilla ei ole yhteyttä TM-organisaatioon, saavat usein samanlaisia tai jopa parempia tuloksia kuin tutkijat, joilla on joku yhteys.
– Koehenkilöt, joilla oli alhaiset odotukset TM-harjoituksensa suhteen saivat samoja tuloksia kuin koehenkilöt, joilla oli suuria odotuksia. Tulokset myös usein paranivat aikaa myöten, kun taas odotuksiin liittyvät vaikutukset yleensä vähenevät voimakkaasti ajan mittaan.

b) Julkaisu tieteellisessä lehdessä

Tieteellisillä lehdillä on hyvin tärkeä rooli tieteessä. Ne toimivat suodattimena, joka suojelee tiedettä heikkolaatuisilta tutkimuksilta. Yleisesti ottaen tutkimus otetaan vakavasti tiedeyhteisössä ainoastaan, jos se on julkaistu tällaisessa lehdessä.

Ennen kuin lehti hyväksyy tutkimuksen julkaistavaksi, se käy läpi vertaisarvioinniksi kutsutun prosessin. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksen arvioi huolellisesti ryhmä asiantuntijoita samalta tutkimusalalta, ja he kertovat mielipiteensä täyttääkö tutkimus kaikki laatuvaatimukset. Mitä arvostetummasta lehdestä on kyse, sitä perusteellisemmin tämä prosessi käydään läpi, koska lehden maine on yhteydessä sen julkaisemiin artikkeleihin.

Transsendenttista Meditaatiota koskevista tutkimuksista on julkaistu yli 350 vertaisarvioitua artikkelia (julkaisujen lista) yli 160 eri tiedelehdessä ympäri maailmaa, joihin sisältyvät lähes kaikki arvostetuimmat lehdet (lista tiedelehdistä). Tämä on poikkeuksellisen suuri määrä julkaisuja itsensä kehittämisen tekniikasta tai ohjelmasta.

c) Sattuman todennäköisyys

Fysiikassa on yleisesti ottaen helppoa selvittää syyt ja seuraukset. Ihmistieteissä tämä on paljon vaikeampaa, koska ihmiset ovat aina alttiina monille eri vaikutuksille. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää laskea tilastollinen todennäköisyys sille, että tulos olikin sattumaa eikä oletetun vaikutuksen aikaansaama. Tämä ns. p-arvo katsotaan yhtä tärkeäksi, tai jopa tärkeämmäksi, kuin vaikutus itsessään.

Tämä kuulostaa loogiselta. Jos tutkija antaa koehenkilölle lääkettä, jonka väitetään tekevän tämän onnellisemmaksi, ja seuraavana päivänä henkilö tosiaan tuntee olonsa hieman onnellisemmaksi, tutkija ei kuitenkaan voi sanoa varmasti että juuri lääke sai aikaan vaikutuksen. Ehkä hän sai ylennyksen töissä, ehkä hän rakastui, ehkä kyseessä oli plasebovaikutus. Mutta jos annamme lääkettä 100 koehenkilölle, ja kaikilla koehenkilöillä (=yhdenmukainen vaikutus) havaitaan keskimäärin pieni onnellisuuden lisääntyminen, silloin sattuman todennäköisyys on paljon pienempi. Jos sitten vielä havaitsemme, että kaikki 100 koehenkilöä ovat onnellisempia kuin koskaan ennen (=suuri vaikutus), voimme sanoa hyvin suurella varmuudella, että se todennäköisesti ei ollut sattumaa.

Yleinen normi tieteessä on, että tutkijan täytyy olla vähintään 95%:sesti varma, että tulos ei ollut sattumaa. Tämä merkitään ”p<.05”. Mitä yhdenmukaisempi ja voimakkaampi vaikutus on kyseessä, sitä pienempi on sattuman todennäköisyys, ja sitä pienempi p-arvo.

Muinaisissa kirjoituksissa transsendenssia kuvataan korkeimmaksi inhimilliseksi kokemukseksi, joka on ensiarvoisen tärkeä ihmisen täysien voimavarojen kehittymiselle. Mutta vuosisatojen ajan ihmiskunta ei ole tuntenut tätä kokemusta, koska tie siihen (meditaatio) on ymmärretty täysin väärin. Jos on totta, että Transsendenttinen Meditaatio on todella tehokas tapa transsendoida ja kehittää ihmisen täysiä voimavaroja, niin silloin sen pitäisi tuottaa tutkimuksissa merkittäviä tuloksia, tai jopa tuloksia joita ei ole havaittu koskaan ennen. Poikkeuksellisen pienet p-arvot, joita nähdään suuressa osassa TM-tutkimuksista, usein 50–miljoona kertaa pienempiä (=parempia) kuin normi (p<.001 – p<.000000001), näyttävät todella vahvistavan että osa vaikutuksista on hyvin huomionarvoisia.

5. Maailmassa on niin monia meditaatiotekniikoita, jotka lupaavat suuria hyötyjä, miten TM eroaa muista?

Ero Transsendenttisen Meditaation ja muiden meditaatiotekniikoiden välillä on sanassa “transsendenttinen”: tekniikka joka johtaa transsendenssin kokemukseen.

Siitä lähtien kun aloimme opettaa TM:ää 40 vuotta sitten, olemme nähneet kymmenien muiden meditaatiotekniikoiden tulevan ja menevän. Kaikki väittävät pystyvänsä tuottamaan samoja positiivisia vaikutuksia kuin TM. Kuitenkin kerta kerran jälkeen ne eivät näytä toimivan läheskään niin hyvin kuin on luvattu. Ihmisten ohjaaminen oikealla tavalla transsendenssin kokemukseen vaatii hyvin erityisen lähestymistavan henkilökohtaiseen opetukseen ja hyvin intensiivistä koulutusta.

Transsendenssin kokemus on se avain, joka ratkaisee lopputuloksen, ja sekä henkilökohtaiset kokemukset että objektiiviset tutkimukset vahvistavat tämän.

Esimerkiksi tuore yhteenveto kaikista saatavilla olevista korkealaatuisista tutkimuksista, jotka käsittelevät TM:n ja mindfulness-meditaation vaikutuksia vakavimpaan traumaattiseen stressiin (sotaveteraaneilla ja pakolaisilla), päätyi tulokseen, että TM on keskimäärin 5 kertaa tehokkaampaa kuin mindfulness.

Myös monissa muissa tutkimuksissa on verrattu TM:n tehokkuutta muihin meditaatiotekniikoihin (koskien ahdistusta, verenpainetta, riippuvuuksia, itsensä toteuttamista jne.), ja kaikissa tapauksissa tulos on ollut sama: aito transsendenssin kokemus on verrattoman paljon syvällisempää kuin tavallinen rentoutuminen.

6. Lopettavatko ihmiset joskus TM:n harjoittamisen? (seurannan tärkeys)

TM on todella nautittava harjoittaa ja sen hyödyt ovat syvälliset. On siksi vaikeata kuvitella, että sen oppinut koskaan haluaisi lakata sitä käyttämästä.

Tutkimukset vahvistavat, että TM:stä luopuneiden määrä on alhaisempi kuin minkään muun tutkitun meditaation.

Tulos ei kuitenkaan ole nolla. Silloin tällöin tapahtuu, että ihmiset todella lopettavat, ja siihen on silloin kolme pääasiallista syytä. On hyvä tietää nämä syyt, että tulevaisuudessa tilanne olisi toisenlainen. Kuitenkin harvat lakkaavat harjoittamasta TM:ää sen opittuaan.

a) Tekniikkaa ei ole miellyttävä harjoittaa eikä se tuota haluttuja tuloksia

Kumpaankin ongelmaan on syynä se, että meditaation luonnollisuus on kadonnut. Jollain tavalla meditoija on alkanut keskittyä tai yrittää, jolloin menetelmä ei ole enää Transsendenttista Meditaatiota. Näin voi tapahtua, mutta asia on helppo korjata. Transsendenttisen Meditaation opettaja on koulutettu, ei ainoastaan opettamaan meditaatiotekniikkaa, vaan myös korjaamaan mahdolliset ongelmat, joita ehkä nousee meditoinnissa. TM-tekniikan oppineella on oikeus ottaa yhteys opettajaansa koska tahansa, koko elämänsä ajan, ja pyytää opettajaa tarkistamaan harjoitus ja korjaamaan sitä, jos se on tarpeen. Meditaation harjoittajan erehdys tässä ei ole, että hän olisi tehnyt jotain väärin, tällaista saattaa sattua kenelle tahansa. Erehdys on, että hän ei käyttänyt tarjolla olevaa mahdollisuutta tekniikan korjaamiseen.

Myös kun ihmiset meditoivat pitemmän ajan, kokemukset saattavat muuttua, ja silloin nousee kysymyksiä tai epäilyjä, jotka ehkä häiritsevät oikeaa meditointia. Näissä tapauksissa on ensiarvoisen tärkeää saada yhteys opettajaan, joka osaa vastata kysymyksiin ja kertoa mistä on kyse.

b) Kurssia ei käydä loppuun, tai ei ole kärsivällisyyttä odottaa tuloksia

Jotkut ihmiset opittuaan TM:n kokevat elämää mullistavia vaikutuksia heti muutaman viikon harjoituksen jälkeen, jopa ensimmäisistä päivistä alkaen, mutta toisille vaikutukset tulevat vähitellen, jolloin vaaditaan hieman kärsivällisyyttä huomata tulosten kertyminen. On tärkeää käydä koko TM-kurssi, ennen kuin voi antaa minkäänlaisia arvioita sen tehokkuudesta. Neuvomme myös ihmisiä tulemaan kurssille vasta sitten, kun he pystyvät olemaan mukana sen jokaisessa vaiheessa. Tekniikan oppimisessa on 7 vaihetta ja ainakin kolmen kuukauden harjoitus säännöllisine tarkistuksineen opettajan kanssa. Suosittelemme myös viikonloppukurssia 2-3 kuukauden kuluttua kokemuksien syventämiseksi.

c) Tavoite on saavutettu

Monet ihmiset alkavat harjoittaa Transsendenttista Meditaatiota päästäkseen tiettyyn tavoitteeseen, esimerkiksi parantuakseen masennuksesta. Jonkun ajan kuluttua he huomaavat, että masennus on hävinnyt, tavoite on saavutettu. Silloin heidän motivaationsakin jatkamiseen häviää.

d) Ei ole tarpeeksi aikaa meditoida

TM:stä saa lisää energiaa, ja meditoija haluaa nauttia siitä täysillä, tai hän ottaa yhä enemmän vastuita huomatakseen, ettei hänellä olekaan enää aikaa meditoida.

Tapauksissa 2 ja 3 virhe on siinä, että ihmiset ovat unohtaneet, että uusi menestys on todellisuudessa vain sivutuote kokonaisvaltaisemmasta muutoksesta. Kuitenkin hyvä elämä on tulossa, ja saavutus oli vain yksi askel verrattuna todellisiin tuleviin mahdollisuuksiin. Ellei ole vielä täydellistä onnellisuutta 24/7, täydellistä terveyttä, ellei ole aina täysin oma itsensä, eikä joka ainoassa tapauksessa löydä heti täysin luovaa ratkaisua mihin tahansa ongelmaan, silloin kokonaisvaltaisempi kokemus tulevaisuudessa on mahdollinen. Joku voi sanoa saman näinkin: Ellei tunne olevansa täydellisessä ykseydessä kaiken ja jokaisen ympärillä olevan kanssa, nykyistä kauniimpi ja parempi elämä odottaa edelleen.

Näistä kahdesta syystä neuvotaan käyttämään seurantaa osana TM-kurssia, ja se sisältyy kurssimaksuun. On tärkeää saada lisää älyllistä ymmärrystä siitä, mitä meditaatiossa tapahtuu.

Oppilaan ei koskaan tulisi tuntea itseään niin ujoksi, ettei voi kysyä opettajaltaan meditaation tarkistusta, hänhän on maksanut siitä. Kuinka paljon oppilas aikoo käyttää seurannan mahdollisuutta, riippuu hänestä itsestään. Mutta joko hänen oma TM-opettajansa tai joku toinen TM-opettaja maailmanlaajuisesta organisaatiostamme on aina käytettävissä, kun tarvitaan.

Miten opin Transsendenttisen Meditaation?

Transsendenttisen Meditaation opetus perustuu ikivanhoihin tekniikoihin, joiden avulla mieli luontaisesti kokee oman syvimmän olemuksensa täyttymyksellisintä tilaa. Harjoitus ei vaadi kovin paljoa aikaa, koska prosessi on luonnollinen ja intuitiivinen. Tämän takia jokainen voi oppia TM:n, riippumatta henkilön uskonnosta, koulutuksesta tai kulttuurisesta taustasta. Tuloksia havaitaan yleensä välittömästi. (Katso mitä tarkoitamme “välittömillä tuloksilla”.) Kaksikymmentä minuuttia kahdesti päivässä on tarpeeksi antamaan haluttuja tuloksia.

Henkilökohtainen opastus on tarpeellinen.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, ja siksi meditaatiokokemus on erilainen jokaiselle yksilölle. Tämän takia henkilökohtainen opastus koulutetulta Transsendenttisen Meditaation opettajalta on tarpeen. Kun meditaatio opetetaan oikealla tavalla, henkilökohtaisesti, silloin harjoitus sujuu luonnollisesti ja vaivattomasti. Vain sillä tavoin voidaan saada siitä suurimmat hyödyt.

Kun olet kerran oppinut tämän täysin luonnollisen tekniikan, voit harjoittaa sitä itseksesi. Jos kuitenkin tarvitset joskus lisäopastusta, sitä on saatavissa mistä tahansa TM-keskuksesta maailmassa, useimmiten ilman eri maksua. Lisäopastuksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, mutta tärkeintä on, että opastusta on aina saatavilla.

TM-kurssi, vaihe 1: tekniikan oppiminen

Transsendenttisen Meditaation oppiminen tapahtuu seitsemässä vaiheessa; 4-5 noin 2 tunnin tapaamista, 4-5 peräkkäisenä päivänä.

1. Esittelyluento: Yleiskatsaus TM-harjoituksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Saat kaiken tarvittavan informaation tehdäksesi päätöksen oppia TM-tekniikka, saat myös vastaukset kysymyksiisi. (noin 1½ tuntia.)

2. Valmistava luento: Lisää yksityiskohtaista tietoa Transsendenttisen Meditaation tekniikan toimintatavasta opetukseen valmistautumista varten (30 min).

Yleensä valmistava luento ja esittelyluento pidetään samalla kertaa. Molemmat luennot ovat ilmaisia ja ilman sitoumuksia.

3. Henkilökohtainen haastattelu: Kahdenkeskinen tapaaminen TM-opettajasi kanssa, samassa yhteydessä sinulla on tilaisuus keskustella henkilökohtaisista kysymyksistä (10-15 min).

4. Henkilökohtainen opetus: Transsendenttisen Meditaation tekniikan varsinainen opetus. (1½ tuntia)

5-7. Kolme tarkistustapaamista: TM-tekniikan oikean harjoituksen varmistaminen ja lisätietoa meditaatiokokemuksista harjoituksen edetessä (2 tuntia kerralla kolmena peräkkäisenä päivänä henkilökohtaisen opetuksen jälkeen).

TM-kurssi, vaihe 2: seuranta

Transsendenttinen Meditaatio on tee-se-itse-tekniikka, siksi seurantaan osallistumiseen ei ole mitään velvoitetta. Kuitenkin yleinen kokemus on, että tulokset ovat parempia jos säännöllisesti hyödyntää seurantaohjelmaa. (Katso säännöllisen seurannan tärkeys)

Ensimmäiset 6 kuukautta: Seurantaa kahden viikon tai kuukauden välein suositellaan Transsendenttisen Meditaation oikean harjoituksen varmentamiseksi ja lisätiedon saamiseksi sen vaikutuksista.

Oikeus seurantaan: TM-oppilaat saavat aina ottaa osaa kuukausittaisiin ryhmätapaamisiin tai pyytää ketä tahansa TM-opettajaa maailmassa tarkistamaan tekniikan sujuvuuden. Tämä palvelu on ilmaista vuoden ajan missä tahansa TM-keskuksessa, sen jälkeen opettajan henkilökohtaisesta ohjauksesta peritään nimellinen korvaus.

TM-kurssien hinnasto

Henkilökohtainen opastus ja seuranta ovat tarpeellisia oikean harjoituksen varmistamiseksi, siksi kurssista peritään maksu. Niin kauan kuin sairausvakuutus ei korvaa TM-kurssin hintaa, kustannukset katetaan kurssilaisilta perittävällä osallistumismaksulla.

Transsendenttisen Meditaation kurssilla opetus on yksilöpainotteista ja kurssin hinta riippuu myös omasta taloudellisesta tilanteesta. Sitä varten on mahdollista saada apurahaa. Normaali aloitusmaksu on 390 euroa plus 95 euroa kuukaudessa 6 kk:n ajan. Yli 6700 euroa brutto kuukaudessa ansaitseville aloitusmaksu on vastaavasti 556 euroa plus 139 euroa kuukaudessa 6 kk:n ajan. Kerralla maksettuna hinnoista saa 10 % alennuksen. Katso lisätietoja TM-kurssien yksityiskohtainen hinnasto.

Mahdollisuudet alennettuun kurssihintaan

Transsendenssi on täysin luonnollinen kokemus, joka on jokaisen jokaisen syntymäoikeus. Transsendenttista Meditaatiota on opetettu yli 40 vuotta tavoitteena tuoda tekniikka mahdollisimman monien ihmisten saataville. TM-opettajat ovat vapaaehtoisesti käyttäneet aikaansa opettaen korvauksella, joka ei ole kattanut kaikkia kustannuksia. Perimme kurssimaksun varmistaaksemme TM-tekniikan perusteellisen opetuksen ja riittävän seurannan. Tämä takaa oikean harjoituksen.

Yhteiskunnan tulisi tarjota tämä tekniikka kaikille, kuten monissa maissa on tehtykin. Voit auttaa meitä tässä asiassa. (Katso miten sairausvakuutus voi korvata TM-kurssimaksun.) Siihen asti voimme tehdä itsekin jotain tuodaksemme TM-kurssin kaikkien ulottuville.

1. Apurahat pienituloisille ja työttömille.
Kuka tahansa jolla on taloudellisia vaikeuksia, voi anoa apurahaa, jotta TM-kurssin käyminen olisi hänelle mahdollista. (Katso apurahan anominen.)

2. Pyydä lasku (stressinhallintakurssi)
Jos olet yrittäjä, muista pyytää lasku TM-kurssistasi. Jos olet palkansaaja, miksi et kysyisi työnantajaltasi maksaisiko hän TM-kurssimaksun? Työnantaja voi kirjata laskun kirjanpitoonsa kuluna, se on hänelle edullista. Jokainen edistyksellinen työnantaja on avoin kaikelle, mikä voi nostaa yhtiön tuottavuutta. Juuri tästä TM:llä on riittävästi näyttöä. (Katso TM työnantajan maksamana.)

3. Erityishinta perheille
Erityistä perhehalennusta sovelletaan kun koko perhe (mukaanlukien lapset alle 18 vuotta) oppii Transsendenttisen Meditaation samalla kurssilla. Hinta on tällöin 150 % normaalihinnasta.

Most popular

No posts found.