Transcendental Meditation

Poland: Learn Transcendental Meditation (TM)

Transcendental Meditation in Poland: Contact details

National TM website: click here

Address:
05-123 Chotomów, ul. Kasztanowa 15 k, Warszawa, Polska

Warszawa – tel. 22 772 20 99, 508 322 277, tel. 606 452 166
Kraków – kontakt tel. 793 28 73 73
Wrocław – kontakt tel. 692 51 00 63

Struktura kursu TM

Transcendentalnej Medytacji można nauczyć się wyłącznie od posiadającego certyfikat nauczyciela. Nie można nauczyć się jej z książki, kasety audio czy wideo.

Transcendentalna Medytacja jest nauczana w taki sam sposób wszędzie na świecie: w formie siedmiostopniowego kursu, który zawiera otwarte wykłady, rozmowę indywidualną, osobistą instrukcje i spotkania grupowe. Na każdym etapie instrukcji prezentuje się nową wiedzę, by uczestnik mógł zrozumieć działanie Transcendentalnej Medytacji na podstawie własnych doświadczeń .

Siedmiostopniowy kurs zawiera dwa otwarte wykłady, opisujące korzyści ze stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji oraz jej mechanizm, krótki wywiad osobisty i cztery dni instrukcji. Pierwsze trzy stopnie można przejść bezpłatnie w dowolnym czasie.

1. Wykład wstępny
Przegląd korzyści płynących ze stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji (1,5 godz.) Pierwszy wykład przedstawia korzyści płynące ze stosowania Transcendentalnej Medytacji dla umysłu, organizmu, zachowania i dla świata oraz prezentuje badania naukowe je potwierdzające.

2. Wykład przygotowawczy
Mechanizm i pochodzenie techniki Transcendentalnej Medytacji (1 godz.) Wykład ten wyjaśnia, dlaczego ta technika jest tak prosta i naturalna, co różni ją od innych form medytacji i prezentuje jej pochodzenie. Jaśniejsze myślenie, lepsze zdrowie, bardzie satysfakcjonujące relacje z innymi, a nawet pokój światowy. Jak technika Transcendentalnej Medytacji może dać tak szeroko zakrojone efekty? Te dwa wykłady wyjaśniają zasady i praktykę przynoszącą takie korzyści oraz tłumaczą, jak możemy zacząć się nimi cieszyć w naszym życiu. Dają podstawową wiedzę i przygotowują do nauczenia się Transcendentalnej Medytacji.

3. Rozmowa indywidualna z wykwalifikowanym nauczycielem techniki Transcendentalnej Medytacji bezpośrednio po wykładzie przygotowawczym (10 min.)
Daje możliwość określenia indywidualnych korzyści, odpowiedzi na pytania i umówienia się na instrukcję osobistą. Powyższa część kursu jest bezpłatna, opłatę wnosi się przed instrukcją osobistą. Instrukcja (odbywa się w ciągu czterech kolejnych dni, zwykle począwszy od soboty) Pierwszego dnia otrzymuje się instrukcję osobistą w medytacji, następujące w kolejne trzy dni spotkania grupowe umożliwiają zrozumienie praktyki Transcendentalnej Medytacji na podstawie osobistego doświadczenia.

4. Instrukcja osobista Nauczenie techniki Transcendentalnej Medytacji (1,5 godz.)
Indywidualne spotkanie z wykwalifikowanym nauczycielem Transcendentalnej Medytacji, w trakcie którego przekazuje on technikę i upewnia się co do właściwego jej stosowania.

5. Pierwszy dzień sprawdzenia – Weryfikacja doświadczeń i dalsze instrukcje (1,5- 2 godz.)
W czasie pierwszego spotkania grupowego nauczyciel sprawdza postępy, daje przegląd możliwych w czasie medytacji doświadczeń i radzi, jak wprowadzić praktykę medytacji do codziennej rutyny dnia. Umożliwia to jasne zrozumienie, jak powinna wyglądać prawidłowa medytacja.

6. Drugi dzień sprawdzenia Mechanizm Transcendentalnej Medytacji na podstawie osobistego doświadczenia (1,5 –2 godz.)
W trakcie tego spotkania nauczyciel wyjaśnia, co dzieje się w umyśle i organizmie w czasie praktyki i jak głęboki odpoczynek usuwa stresy i napięcia z układu nerwowego. Otrzymujemy wgląd w związek umysłu z organizmem i jego wpływ na doświadczenia w medytacji.

7. Trzeci dzień sprawdzenia Mechanizm rozwijania wyższych stanów świadomości (2 godz.)
Podczas ostatniego spotkania zostaje przedstawiona wizja długoterminowych korzyści i celów Transcendentalnej Medytacji, w tym rozwoju wyższych stanów świadomości. Korzyści, jakie zauważamy w pierwszych dniach będą się z czasem rozwijać, pozwalając nam w coraz większym stopniu używać naszego pełnego potencjału.

Po około dwóch tygodniach odbywa się kolejne spotkanie, sprawdzenie medytacji, przekazanie dodatkowych informacji na podstawie codziennej praktyki oraz odpowiedzi na pytania.

Po odbyciu kursu podstawowego można okresowo sprawdzać medytację, brać udział w działalności ośrodka Transcendentalnej Medytacji- wykładach dla zaawansowanych, specjalnych wydarzeniach i uroczystościach oraz kolejnych kursach.

Warunki uczestnictwa w kursie

Czas: Instrukcja odbywa się zawsze w cztery następujące po sobie dni w czasie dwugodzinnych wieczornych zajęć. Ponadto osoby uczące się powinny zarezerwować sobie dwa razy dziennie, rano i po południu po 20 minut na własną medytację. Regularna medytacja jest podstawą wszelkich korzyści.

Opłata kursowa: Transcendentalna Medytacja jest autentycznym, skutecznym od wielu dziesięcioleci programem. Zachowała ona nienaruszone zasady przez tysiące lat, dzięki czemu także dzisiaj jej stosowanie gwarantuje sukces. Ta jednorazowa opłata gwarantuje wiedzę i umiejętność, z jakiej możemy korzystać do końca życia, regularnie medytując. Jako inwestycja w własne zdrowie, szczęście i życiowy sukces może zwrócić się wielokrotnie. Aby dowiedzieć się jaka jest aktualnie opłata za kurs TM, prosimy o kontakt.

Stres a TM

Najlepsza technika radzenia sobie ze stresem

“Ludzie, którzy przychodzą do mnie, aby uwolnić się od stresu i zaburzeń związanych ze stresem, potrzebują skutecznej medytacji, której można się szybko nauczyć i która daje konsekwentne rezultaty.

Chociaż TM jest techniką umysłową, daje ona duże efekty fizjologiczne z powodu istniejącej zależności umysł-ciało. TM pozwala umysłowi osiąść bardzo głęboko do jego spokojnych, uporządkowanych stanów – w naturalny sposób. Nauczyciele TM nazywają to bezwysiłkowym transcendowaniem. Oto co odróżnia TM i wyjaśnia, dlaczego ta technika jest tak korzystna dla umysłu i ciała, zaraz od początku praktykowania.” – wyjaśnia Gary Kaplan, M.D.Neurolog, NYU Medical School.

Opis badania ” Kortyzol w surowicy krwi jest hormonem stresu. Badania wykazały, że poziom kortyzolu w surowicy krwi obniża się podczas Transcendentalnej Medytacji, natomiast nie zmienia się znacząco u osób z grupy kontrolnej w czasie zwyczajnego odprężenia. Odniesienie do literatury: Adrenocortical activity during meditation,Hormones and Behavior 10(1): 54-60, 1978. ”

“Żadna inna ‘technika radzenia sobie ze stresem’ nie może się równać pod względem tak dużej ilości mocnych danych potwierdzających to, że zmniejsza ona stres.”—Norman Rosenthal, Lek.Med., Psychiatra, Georgetown University Medical School

Czym jest świadomość transcendentalna

Świadomość transcendentalna jest najbardziej cichym poziomem umysłu, stanem czujności w spoczynku, źródłem wszelkiej energii i inteligencji w życiu.

Badania potwierdzają, że świadomość transcendentalna jest czwartym głównym stanem świadomości, odmiennym od czuwania, marzeń sennych i głębokiego snu. Naukowcy mogą zidentyfikować świadomość transcendentalną, monitorując zmiany wzorca fal mózgowych, rytmu oddechu i poziomu metabolizmu.

Unikatowy stan świadomości – czujność w spoczynku.

Pierwsze badania nad techniką Transcendentalnej Medytacji prowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim i na Harvardzie zostały opublikowane w latach 1970-1972 w szanowanych periodykach, takich jak Science, American Journal of Physiology i Scientific American. Te przełomowe badania wykazały, że Transcendentalna Medytacja wytwarza unikalny stan umysłu i organizmu nazwany „czuwaniem w spoczynku”.

Podczas stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji umysł maksymalnie się wycisza. Ponieważ umysł i ciało są blisko ze sobą powiązane, w miarę jak umysł się wycisza, wycisza się także ciało i osiąga stan głębokiego odpoczynku.

Badania wykazały znaczący spadek poziomu zużycia tlenu, objętości oddechu i poziomu mleczanów we krwi oraz znaczący wzrost oporności skóry. Wszystkie te zmiany fizjologiczne reprezentują stan głębokiego odpoczynku, głębszego nawet niż sen. I chociaż ciało znajduje się w stanie głębokiego odpoczynku, umysł jest czujny, na co wskazuje wzrost poziomu fal alfa w EEG.

Ten unikalny stan czuwania w spoczynku doprowadził dr Keith Wallace’a do wprowadzenia pojęcia czwartego stanu świadomości – świadomości transcendentalnej – odmiennego od stanów świadomości czuwania, marzeń sennych i głębokiego snu. W ciągu ubiegłych 30 lat wielu innych badaczy potwierdziło i rozwinęło te początkowe badania nad świadomością transcendentalną.

Podlewaj korzenie, aby cieszyć się owocami

Gdy podlewamy korzenie drzewa, odżywiane są wszystkie gałęzie, kwiaty i owoce. Podobnie regularne doświadczanie świadomości transcendentalnej uzyskiwane podczas stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji odżywia wszystkie aspekty życia – umysł, ciało i ducha.

W czasie stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji wchodzimy w kontakt ze świadomością transcendentalną na najbardziej wyciszonym poziomie umysłu. Ponieważ jest to obszar o największej energii, kreatywności i inteligencji, wychodzący z medytacji umysł naturalnie przejawia te cechy.

Wchodząc w kontakt z tym nieograniczonym źródłem energii i inteligencji dwa razy dziennie, myślimy i działamy bardziej kreatywnie i inteligentnie, angażujemy się w działanie, czując mniej zmęczenia i stresu i cieszymy się większą jasnością umysłu i skutecznością we wszystkich dziedzinach życia.

Korzyści z regularnego stosowania Transcendentalnej Medytacji

Transcendentalna Medytacja jest kluczem do jaśniejszego myślenia, lepszego zdrowia, bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi i pokojowego świata. Korzyści kumulują się dzień po dniu, rok po roku, a życie staje się coraz lepsze.

Gdy uczysz się techniki Transcendentalnej Medytacji, może cię zaskoczyć szeroki wachlarz praktycznych korzyści, jakich zaczniesz doświadczać. Możesz zauważyć, że szybciej rozwiązujesz problemy i masz lepszą pamięć. Możesz czuć się bardziej świeżo rano lub mieć więcej energii pod koniec dnia. Możesz stać się bardziej pewny siebie lub lepiej rozumieć innych ludzi. Może lepiej będzie ci się współpracowało z kolegami albo będziesz mieć większą satysfakcję z pracy. Ktoś może powiedzieć: „Wydajesz się mniej zestresowany”.

Każdy, kto uczy się medytacji, odnosi specyficzne dla siebie korzyści. Gdy twój umysł używa więcej swego potencjału, a organizm dostaje więcej odpoczynku, korzyści, jakie najpierw zauważysz, często dotyczą tej dziedziny, w której najbardziej ich potrzebujesz.

Zalety stosowania programu Transcendentalnej Medytacji zostały potwierdzone ponad 600 badaniami naukowymi wykonanymi w 200 niezależnych ośrodkach badawczych w 35 krajach na świecie, w tym także w Polsce. Badania te dają nam pewność, że korzyści wynikają z możliwych do zmierzenia zmian w funkcjonowaniu naszego mózgu, organizmu i w zachowaniu. Potwierdzone są też doświadczeniem milionów ludzi na świecie.

Ale najważniejsze jest to, że sam możesz odnieść pożytek z medytacji.
Stare powiedzenie mówi: „Nie wiesz, dopóki nie spróbujesz”. Najlepszym dowodem będzie nauczenie się samemu, a korzyści przyjdą naturalnie i spontanicznie. Nie musisz próbować ich osiągnąć. Po prostu medytuj regularnie dwa razy dziennie, a same się pojawią.

To jest jak podlewanie korzeni drzewa i obserwowanie jak rozwijają się liście, rozkwitają kwiaty i pojawiają owoce.

Korzyści dla umysłu

Jasne myślenie jest ważne dla każdego: czy to w szkole, w pracy, w domu czy podczas zabawy. Technika Transcendentalnej Medytacji rozbudza nieużywane obszary mózgu, powoduje bardziej uporządkowane i efektywne myślenie i naturalnie rozwija pełny twórczy potencjał naszego umysłu, a także daje większą możliwość wyrażania naszej kreatywności i inteligencji.

Psychologowie twierdzą, że używamy tylko 5-10% naszego umysłowego potencjału. Czy, mając wybór, nie wolałbyś używać 100%, by osiągnąć swe życiowe cele?

Podczas Transcendentalnej Medytacji umysł się wycisza i doświadcza coraz subtelniejszych stanów procesu myślowego, aż zaznaje źródła myśli – świadomości transcendentalnej – obszaru nieograniczonej twórczości i inteligencji. Po medytacji umysł jest w stanie w większym stopniu korzystać z tej twórczości i inteligencji w codziennym życiu.

Badania naukowe wykazują, że osoby stosujące technikę Transcendentalnej Medytacji mają lepszą pamięć, jaśniejsze i bardziej uporządkowane myślenie, charakteryzują się większą kreatywnością i zdolnością koncentracji, są zdolne do używania całego mózgu i pełni jego potencjału, mają wyższe IQ, lepsze oceny w szkole, większą czujność i rozwiniętą świadomość.
Osoby te twierdzą, że ich umysł jest bardziej czujny i że są w stanie pozostać spokojni, twórczy i skoncentrowani nawet podczas dynamicznej aktywności.

Czy 10% ci wystarcza? Wybór należy do ciebie.

Korzyści dla organizmu

Mniej stresu, więcej energii, lepsze zdrowie, mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną, młodszy organizm, lepszy sen, prawidłowe ciśnienie krwi, mniejsze spożycie alkoholu, zdolność do rzucenia palenia, mniej napięć, zmniejszenie objawów astmy, niższy poziom cholesterolu, szybszy czas reakcji, dłuższe i zdrowsze życie.

Lekarze oceniają, że 80-90% wszelkich problemów zdrowotnych spowodowanych jest stresem. Stres może przyśpieszać proces starzenia. Technika Transcendentalnej Medytacji jest najlepiej potwierdzonym naukowo sposobem zmniejszania stresu, poprawy zdrowia i odwrócenia procesu starzenia.

Odpoczynek jest podstawą aktywności

W miarę jak podczas Transcendentalnej Medytacji umysł się wycisza, organizm doświadcza głębokiego odpoczynku. Oddech staje się bardziej delikatny, mięśnie się odprężają i więcej krwi napływa do mózgu. Zmienia się nawet skład chemiczny krwi – zmniejsza się poziom hormonów stresu, co wskazuje na głębszy stan relaksu.

Ta prosta i niewymagająca wysiłku technika zapewnia całemu organizmowi odpoczynek, którego poziom jest znacznie głębszy niż ten, jaki można uzyskać siedząc z zamkniętymi oczami czy drzemiąc. Ten głęboki stan odpoczynku pomaga neutralizować zakumulowany stres i zmęczenie, pozwalając by zaczął działać regenerujący mechanizm organizmu.
Po medytacji ludzie często czują się odświeżeni i energiczni.

Korzyści w codziennym życiu

Badania naukowe wskazują, że głęboki odpoczynek osiągnięty podczas techniki Transcendentalnej Medytacji pozwala organizmowi przywrócić stan równowagi. Pomaga to znormalizować poziom ciśnienia krwi, zmniejszyć poziom cholesterolu czy objawy astmy, usunąć bezsenność. Może nawet przyspieszyć czas reakcji i wydolność mięśni.

Ludzie stosujący Transcendentalną Medytacje twierdzą, że przeżywają mniej stresów, mają więcej energii, lepiej śpią i doświadczają mniejszego napięcia w codziennym życiu. Wiele osób odkrywa, że zmniejsza spożycie alkoholu, rzuca palenie i zrywa z niezdrowymi nawykami. Badania wykazują też, że mniej wydają na opiekę zdrowotną, rzadziej chodzą do lekarza i w mniejszym stopniu wymagają hospitalizacji.

Starzenie się jest przyspieszane przez stres, lecz wiele efektów procesu starzenia się można zatrzymać i odwrócić. Minimalizując zniszczenia spowodowane stresem, technika Transcendentalnej Medytacji promuje zdrowie i zachowanie młodości. Badania wykazały, że osoby stosujące technikę Transcendentalnej Medytacji dłużej niż 5 lat były biologicznie młodsze o 12 lat w stosunku do swego wieku chronologicznego.

Dlaczego nie skorzystać z tego naturalnego sposobu na dłuższe i szczęśliwsze życie?

Korzyści dla relacji międzyludzkich

Transcendentalna Medytacja pogłębia naszą zdolność do doceniania innych, dając w ten sposób podstawę do wzbogacenia naszych relacji z innymi ludźmi.

Pomaga nam lepiej czuć się ze samym sobą, być bardziej spokojnym i wewnętrznie pewnym siebie, mieć mniej lęków, frustracji i złości. Jesteśmy w stanie bardziej doceniać innych, być bardziej tolerancyjni, mieć szerszą perspektywę i cieszyć się bardziej satysfakcjonującymi związkami z ludźmi.

Badania naukowe potwierdzają, że ci, którzy stosują technikę Transcendentalnej Medytacji, doświadczają mniej złości i stresu, mniej lęków i depresji. Naturalnie przejawiają większą tolerancję i cierpliwość, harmonię i szczęście. Bardziej cieszą się życiem.

Korzyści dla świata

Dzięki Transcendentalnej Medytacji sami jesteśmy spokojniejsi i wywieramy pozytywny wpływ na nasz świat. Za każdym razem gdy stosujesz technikę Transcendentalnej Medytacji, tworzysz fale harmonii w swym otoczeniu. Bardzo prawdopodobne, że bez żadnych innych zmian twoja rodzina stanie się bardziej zgodna. Przyczynisz się do zmniejszenia przestępczości i spadku liczby wypadków drogowych w mieście i kraju. Będziesz czuł satysfakcję wiedząc, że każdego dnia robisz coś ważnego, by uczynić świat lepszym.

Każdy może przyczynić się do tworzenia pokoju na świecie, ty też.

Most popular

No posts found.