Transandantal Meditasyon

Albert Einstein’ın Kozmik Görüşü

The-Cosmic-View-of-Albert-Einstein-189x280

Albert Einstein’ın Kozmik Görünümü: Sanat, Bilim ve Barış Üzerine Yazılar – Walt Martin ve Magda Ott 2013

Uzun süren çalışmanın ardından Fairfield’tan iki Transandantal Meditasyon (TM) uygulayıcısı, Albert Einstein’ın zihninin ruhsal çekirdeğini aydınlatan kitabını piyasaya çıkardı.

Bilginin hesaplanmasının ötesinde

Modern fizik biliminin babası Albert Einstein, tartışmasız şimdiye kadarki en büyük bilim insanlarından biriydi.

Bununla birlikte, Walt Martin ve Magda Ott tarafından hazırlanan Einstein’ın alıntılarının bu güzel koleksiyonu şüpheye yer bırakmıyor: deli ve muzip dahi stereotipine uyuyor.

Einstein, evrenimizin kanunlarına sürekli bir korku ve alçakgönüllülük duygusu ile yaklaşan, merhametli biriydi.

Radyo Kruu FM ile konuşan yazar Walt Martin şunları söyledi: “Albert Einstein’ın kendisinin “dini his” olarak adlandırdığı şey ile başladık, din ve bilimle son bulduk – bir anlamda tam bir daire oluşturduk – Einstein büyük soruları ele aldı – Tanrı, mistisizm, bilim sorumluluğu… O, II. Dünya Savaşı’ndan sonra hayat boyu sürecek barış yanlısı bir bilim insanıydı.”

Einstein, insan aklının, çevresindeki evrenle birlik duygusu olmadan yönlendirilmesinin düzensizlik yaratacağını kabul eden ilk kişi oldu.

Martin, “İnsan uygarlığının tekrar evrenin geri kalanıyla uyumlu olmasını istedi” diye açıklıyor “Einstein insanlığın değerleri ve ahlaki bağları açısından giderek kökten söndüğünü gördü. Dolayısıyla bu konuda çok kararlıydı – bilim, evrensel iyiye hizmet etmek zorundaydı, kendi başına bir amaç değildi.”.

“Kozmik Görünüm”: Evren destek veriyor

Kitabın derlenmesi, düzenlenmesi ve dizayn edilmesi süreci, uyum yaratıcı gücün bir kanıtıydı.

Kitabın iki yazarı farklı kültürel kökenden geliyor ve tüm projeye farklı perspektiflerden yaklaşıyor.

cosmic view of albert einstein quotes book review

“Bir insan, zamanın ve mekanın sınırlı bir parçası olan “Evren” olarak adlandırılan bütünün bir parçasıdır. Kendisini, düşüncelerini ve duygularını, diğerlerinden ayrılmış bir şey olarak yaşıyor – bilincinin bir tür optik yanılsaması. Bu sanrı bizim için bir çeşit cezaevidir, bizi kişisel arzularımıza ve bize en yakın birkaç kişiye duyduğumuz şeye özendirir. Görevimiz, bu hapishaneden kendimizi kurtarmak ve merhamet çemberimizi tüm canlıları ve doğayı güzelliğiyle kucaklamak için genişletmek olmalıdır.”Albert Einstein

Martin ergenlik çağından beri Einstein’ın alıntılarını yazarken Magda Ott, fizikçinin dünya görüşünü bilmiyordu. Ancak kitabı derlemeyi öneren de oydu.

Ott, “Başta Albert Einstein’la gerçekten ilgilenmiyordum” diye itiraf ediyor. “Onunla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ama dünya zaman içerisinden bana ondan alıntılar göstermeye başladı. Ve bir bilim insanı olarak hayatına maneviyatı nasıl kazandırabildiğini görmek şaşırtıcıydı. Bunu gördüğüm için minnettarım!”

Martin ve Ott, Einstein’ın makalelerinden ve mektuplarından alıntılar yaparak eski moda bir şekilde başladılar. Altı ay boyunca kağıt üzerinde çalıştıktan sonra, Albert Schweitzer Vakfı onlar için bir bilgisayar satın aldı.

Geri kalanını tarihe bıraktılar.

Princeton Üniversitesi’nden önde gelen Einstein alimi Alice Calaprice’in önsözüyle, Dalai Lama’nın ve ABD’li astrofizikçi James van Allen’in onayından ve belki de en önemlisi, nefes kesen güzel alıntılar ve astronomik görüntülerin birleşmesi ile öne çıkan Albert Einstein’ın Kozmik Görüşü, dünyadaki binlerce kitapsevere sunuldu.

 

Transandantal Meditasyon Ücretsiz Tanıtım Konferansına Davetlisiniz

Kayıt için lütfen tıklayın.