Transandantal Meditasyon

Bilincin birleşik alanı. BİR = ÇOK

Çoğumuz için günlük hayat düalite (ikilik) üzerine biçimlenir. Nesneleri, düşünceleri, olayları, duyguları gören ayrı bir ‘ben’ varmış gibi görünür…

unified field consciousness quantum physics meditation w2

Ancak Transandantal Meditasyon (TM) yoluyla birleşik bir bilinç alanının gerçekliğini anlayabiliriz. Her şey ‘birdir’, her şey ‘çoktur’, her şey eş zamanlıdır ve herhangi bir çelişki yoktur.

Modern bilim, ilerledikçe, Transandantal Meditasyon’un verdiği bu aşkınlık deneyiminin kavramsal anlayışını bize sunmaktadır.

Nörobilim Perspektifinden Bilincin Birleşik Alanı

Beyin ve bilinçlendirme çalışmalarında en ilginç yeni yaklaşımlardan biri Hollandalı bilim adamı Pim van Lommel tarafından geliştirildi.

Kariyerine bir kardiyolog olarak başlayan Lommel, ölüme yakın deneyim yaşayan kişilerin şaşkınlık yaratan karşılaşmalarına şahit oldu: Kardiyak arrestli hastalar, klinik olarak ölü olarak ilan edildiğinde gerçekleşen olayları şaşırtıcı netlikte hatırlıyorlardı.

Pim van Lommel artan merakı sayesinde bu fenomeni pek çok hastasında 20 yıldan uzun bir süre sistematik olarak inceledi.

Lommel, bulgularını saygın tıp dergisi The Lancet‘te yayınlayarak, hem meslektaşlarında hem de tüm dünyada uluslararası bir duyarlılık yarattı.

Pim van Lommel, yerel olmayan ve birbirine bağlılık kavramları etrafında bilinç merkezlerinin birleşik alanını ele alıyor:

“Zihin her şeyi, zaman ve mekan algısı olmaksızın birbirine bağlı olarak içeriyor gibi görünüyor.

Bilgiler bir ortamda kodlanmaz, ancak yerel olmayan dalga işlevleri olarak depolanır ve bu da tüm bilgilerin her zaman ve hemen her yerde mevcut olması anlamına gelir.”. (Van Lommel, s. 224, 244)

Bu hipotezin sonuçları, bireysel şuurun algısını çarpıcı bir biçimde kendi üzerine sınırlı ve katlanmış bir şey olarak algılanmasına itiraz eder:

unified field of consciousness hologram brain physics and meditation“Bu yeni yaklaşımda, tekrar yerine getirilebilen anılar ile eksiksiz ve sonsuz bilincin kökeni, yerel olmayan alanda, yıkılmaz ve doğrudan gözlemlenemeyen dalga fonksiyonları şeklindedir.

Bilincin tüm yönlerini bilgi şeklinde depolayan bu dalga fonksiyonları, daima bedenin içinde ve çevresinde bulunur.

Beyin ve beden sadece genel bilincin bir bölümünü alan bir geçiş istasyonu olarak işlev görür ve uyanık bilincimizdeki anılarımızın bir kısmı, ölçülebilir ve sürekli değişen elektromanyetik alanlar şeklindedir.

Bu görüşte, beyin fonksiyonu bir alıcı-verici olarak görülebilir; beyin üretmez fakat bilinci rahatlatır.”. (Van Lommel, s.265)

Kuantum fiziği perspektifinden bilincin Birleşik Alanı

Nörobilim alanında radikal olarak yeni olan şey, modern fizikte tanıdık bir paradigma olagelmiştir.

Teorinin tohumları, evrendeki her şeyin göreceli olduğunu varsaydığında Albert Einstein tarafından atılmıştı ve “Farklı dünyaların, şekillerin ve olguların varlığı ancak görelilik açısından hesaplanabilir.” demişti.

Bu perspektifi mantıksal ve bilimsel sonuca götüren ilk fizikçilerden biri de David Bohm‘du.

unified field consciousness hologram krishnamurti_bohmKuantum fiziğinin kurucusu olan Bohm, enerji/madde sürekliliğinin gerçekliğine benzeyen şeyler için bir takım metaforlar önermişti.

“Evren ve içindeki her şey – bizler de dahil olmak üzere- aslında, tüm bölümlerin birbirleri tarafından eşit olarak paylaşıldığı büyük bir kozmik kalıba ait olabilir.”

Bu birleşik doğa görüşünü açıklayan Bohm, basitçe, “Yeni fikir biçimi belki de en iyi “Hareketli ve Akan Bölünmemiş Bütünlük” olarak adlandırılabilir.” (Braden, s. Xiii)

David Bohm hayatının sonuna doğru, çoğunlukla birleşik ve bölünmemiş bir kozmozun işleyişini açıklamak için bir hologram konsepti üzerinde durdu:

Bohm, yaratılışın birbiriyle ilişkili doğasını yansıtan evrenin büyük bir kozmik hologram gibi çalıştığından daha fazla emin oldu.

Bir hologramda, cisim ne olursa olsun her bölümü, cismin tamamını daha küçük bir ölçekte içerir. Bohm’un bakış açısına göre, dünyamız olarak gördüğümüz şey aslında daha derin bir yaratılış seviyesinde olan daha gerçek bir şeyin izdüşümüdür.

Orijinal olan bu daha derin seviyedir.

“Yukarıdaki gibi, aşağıda” ve “İçinde olduğu gibi, dışında” kalıpları, kendileri tarafından tamamlanır ve sadece ölçekte farklı olurlar.”(Ibid.)

unified field consciousness hologram physics(1)

BROKOLİYE YAKINDAN BAKMAK: Doğal fraktalların güzel bir görüntüsü. Kendine benzer modeller büyütme ile çıplak gözle görülebilir hale gelir. Fotoğraf: Flickr

Bohm’un teorileri deneysel kanıtlar ve teorik ayrıntılarla kademeli olarak şekillendirilmiştir. Farklı isimler ve tonlar altında – süper iplikçikler, kompaktlaştırma, Kac-Moody cebirleri – tüm bu karmaşık, sayısal modeller, aynı temel gerçeğe işaret ediyor: her şey altta yatan birlikten çiçek açıyor.

MAHARİSHİ’NİN VEDA BİLGİSİ bakış açısıyla bilincin Birleşik Alanı

Tabii ki, tüm bunlar, Hint yogisi Maharishi Mahesh Yogi için yeni şeyler değildi.

Çağlar boyunca yaşamış tüm bilgeler gibi Maharishi de bu birleşik alanın tam olarak farkındaydı ve onu çok özel olarak niteliyordu:

unified field consciousness quantum physics maharishi meditation

Maharishi Mahesh Yogi, Guru Dev’in öğrencisi, batı dünyasındaki on binlerce insana Transandantal Meditasyon Tekniği’ni öğretti.

“Birleşik alan, temel olarak bir bilinç alanıdır.

Birlik, doğadaki en derin gerçekliği ve dolayısıyla doğadaki her şeyin gerçek kimliğini oluşturduğu için birleşik alan “atman”, yani “saf bilinç” veya “benlik” anlamına gelir.

“Bilinç” terimi, günlük hayatta kullanılan ortak terimin oldukça bireyselleştirilmiş ve insan-merkezli anlamından farklıdır: saf, kendinden etkilenen bilinçlilik – tamamen kendi farkında olan bilinçlilik, tamamen bireyselleştirici etki ya da dışsal deneyim nesneleri bulunmayan tamamen evrensel bir alanı tanımlamak için kullanılır.

Maharishi, bilincin doğası gereği, varoluşun ve zekanın ikili özelliklere sahip olduğunu açıklar.”(Hagelin, s.8-9)

“Maharishi’nin birleşik bilince ait aşkın alan hakkındaki algısı, yukarıda kısaca özetlenen gelişmelere tamamen uymaktadır: Aslında Maharishi, 1963’te bunları yazmıştır:

“Bu maddi varlığın temeli olan alanın keşfi, fizik biliminin gelişimi tarihindeki nihai başarıya işaret edecektir.

Bu, fiziksel bilim dünyasını zihinsel fenomen bilimi haline getirmeye yardımcı olacaktır. Zihin, zeka ve benlik teorileri, fizik biliminin bulgularının yerini alacaktır.

Zihin alanında gerçekliğin doğasına ilişkin nihai veya aşırı araştırma sınırında, saf bilincin, yani tüm maddi ve zihinsel değerlerin varoluşunun ötesine uzanan aşkın nitelikli alan bulunduğu saptanır.

Varlığın nihai alanı, zihinsel fenomen alanının ötesinde yatar ve hayatın her aşamasının göreceli ve mutlak gerçeğidir.

Varlık Bilgisi zihnin aşkın bilimidir. Varlık Bilgisi, zihin bilgisini aşar; bu da, maddi varoluş çeşitliliğini ele alan maddesel bilimleri aşar.”(Maharishi, s. 212-213)

 

Transandantal Meditasyon Ücretsiz Tanıtım Konferansına Davetlisiniz

Kayıt için lütfen tıklayın.

 

Kaynakça: