Transandantal Meditasyon

Günlük Transandantal Meditasyon (TM) uygulamasının en büyük 10 yararı

Meditasyonun yararlarının önemi yadsınamaz, değil mi? Aksi halde neden milyonlarca insan günde iki kez yirmişer dakikasını ayırıyor ve yararlı olmayan bir şeyi yapmak adına öylece oturuyor olsun?

Bu yazıda Transandantal Meditasyon Tekniği‘nin düzenli uygulanması sayesinde görülen 10 önemli olumlu etkinin bir özetini paylaşıyoruz.

1. Stresten kurtulma

transcendental meditation benefits stress anxiety depression w2

Daha fazla bilgi için: meditation, stress and anxiety

Stresin üstesinden gelmek, Transandantal Meditasyon’un temel yararı sayılabilir.

Bilim insanları geniş açıdan baktıklarında ortak bir karara vardılar: stres, zihin-beden rahatsızlıklarının ve işlevsizliğinin hemen hemen tümünün temel nedenidir!

Öğrencilerle, travma sonrası stres bozukluğu çeken insanlarla ya da çalışanlarla yapılan araştırmalar, TM’nin beden ve zihin için derin bir rahatlama ve dinlenme sağladığından kuşku duyulmadığını doğruluyor. TM’nin stresi giderme açısından başlıca etkileri şunlardır:

 • Sinir sistemi aktivasyonunu dengelemek
 • Hormonal seviyeleri dengelemek
 • Artan beyin uyumu

Sonuç olarak, düzenli TM uyguladığımızda vücudumuz ve zihnimiz artık stresli durumlara aşırı tepki vermiyor.

2. Daha yüksek iş verimliliği

Araştırmalar hem küçük hem de büyük şirketlerde gerçekleştirildi.

transcendental meditation benefits work efficiency and meditation

Daha fazla bilgi için: work efficiency and meditation

3 aylık düzenli TM uygulamasında aşağıdaki alanlarda önemli derecede iyileştirmeler görüldü:

 • Etkili olmak
 • Liderlik yetenekleri
 • İş tatmini
 • Profesyonel ilişkiler
 • Zihinsel görev performansı sırasında fizyolojik denge ve istikrar (deri iletkenlik seviyeleri ile ölçüldü)
 • Genel sağlık durumu

3. Daha iyi okul performansı

transcendental meditation benefits school performance w2

Daha fazla bilgi için: meditation and academic success

Eğitim hayatının her kademesindeki (ilkokul, ortaokul, üniversite, üniversite vb.) öğrencilerle yapılan çok sayıda çalışma, düzenli TM uygulayanların aşağıdakilerden faydalandığını ortaya koymaktadır:

 • Genel entelektüel ve bilişsel performanstaki artışlar
 • Akademik test sonuçlarına olumlu etki
 • Negatif okul davranışında azalma (devamsızlık, ihlâller)
 • Okulla ilişkili stres, endişe ve depresyonda azalma

4. Sağlıklı kan basıncı

Pek çok çalışma, Transandantal Meditasyon’un kan basıncını düşürdüğünü kanıtlıyor.

Kontrollü çalışmalar, TM’nin aşağıdaki gruplarda kan basıncının düşmesine neden olduğunu göstermektedir:

 • Hipertansiyonu olan insanlar
 • Kalp rahatsızlığı olan insanlar
 • Yaşlı ve genç insanlar
 • Stres altında ve dinlenme halinde olan insanlar

Örneğin, hipertansiyonlu 55 yaş üstü kişiler üzerinde yürütülen bir araştırma TM uygulanan kişilerin daha uzun yaşadığını gösterdi; yüksek kan basıncına bağlı ölüm oranları % 30 oranında azaldı.

2006-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların kapsamlı bir incelemesinin ardından, Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bilimsel bir bildiri, TM’nin hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde klinik uygulama olarak değerlendirilmesini önermektedir.

5. Daha düşük kalp rahatsızlığı riski

Yüksek tansiyonu düşürme, kalp hastalıklarının önlenmesi veya tedavisinde ana hedeflerden biri olduğundan, TM uygulaması burada hayati bir avantaj sağlamaktadır.

Bilimsel araştırmalar Transandantal Meditasyon’un çeşitli kardiyovasküler sorunları olan insanlara fayda sağladığını göstermiştir:

 • Ateroskleroz
 • Metabolik sendrom
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Miyokard iskemisi
 • Sol ventrikül hipertrofisi

American Heart Association’ın yakın zamanda yaptığı 5 yıllık uzun vadeli bir çalışması, meditasyon yapan hastaların, benzer fiziksel koşullara sahip erkekler ve kadınlara göre kalp krizi, felç veya ölüm riski geçirme olasılıklarının yüzde %48 daha az olduğunu ortaya koydu.

6. Sigarayı bırakmak

transcendental meditation benefits quit smoking w2

Daha fazla bilgi için: meditation and giving up smoking

TM’de sigarayı bırakmak için herhangi bir telkin veya yönlendirme yoktur. Bununla birlikte bilimsel araştırmalar sigarayı bırakmanın bu uygulama ile doğal olarak kazanıldığını gösteriyor.

Sigara içenler üzerindeki etki birikimli gözükmektedir; stres azalması düzenli TM uygulamasıyla birlikte sağlandıkça, nikotinden özgürleşme de o oranda artar.

Bir çalışmaya göre, TM uygulayıcıları için sigarayı bırakma oranı, 2 yıllık düzenli TM uygulamasıyla %50 oranında sağlanır.

Özetle, farklı programlarla ilgili yapılan çalışmaların meta-analizi, sigara içmeyi azaltmak için özel olarak tasarlanmış programlara kıyasla, TM’nin sigara içiminin azaltılmasına etkisinin 2-5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

7. Alkolizm tedavisi

Uygulayıcıların yaşam kalitesini artıran diğer şeylerin yanı sıra, Transandantal Meditasyon alkol bağımlılığıyla mücadeleye de yardımcı olur.

Farklı tedaviler üzerine yapılan bilimsel araştırmaların meta-analizi, TM’nin alkol tüketimini azaltma üzerindeki etkisinin, diğer programlara kıyasla (gevşeme programları, baskı altında kalma programları, diğer önlem programları dahil) 1,5 ila 8 kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

TM uygulayıcılarının alkolden uzak durma oranı 18 aylık düzenli TM uygulamasıyla %70’e kadar olabilir.

Araştırmalar, alkol tüketimini bırakmanın yanı sıra TM’nin, alkolik kişilerin iyileşme sürecindeki duygusal refahı da desteklediğini gösteriyor. Pozitif sonuçlar, sosyal ve mâli desteğin az olduğu kronik alkolikler de dahil olmak üzere yapılan araştırmalarda bile gözlemleniyor.

8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB/ADHD) tedavisi

transcendental meditation benefits adhd brain function

Daha fazla bilgi için: meditation and hyperactivity relief

Neredeyse her on kişiden biri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’ndan muzdariptir veya olacaktır. Araştırmaya göre, 3 aylık düzenli Transandantal Meditasyon uygulaması ile aşağıda sıraladığımız iyileşmeler görülmüştür:

 • Hiperaktivite belirtileri ile ilişkili beyin fonksiyonlarında iyileşmeler
 • Beş DEHB semptomundaki iyileşmeler:
 • (1) okul hayatında odaklanma
 • (2) organizasyon yetenekleri
 • (3) bağımsız çalışabilme
 • (4) mutluluk
 • (5) uyku niteliği

9. Sağlıklı ilişkiler

Düzenli TM uygulaması ile sağlıklı, ahenkli ilişkiler arasındaki bağlantı hem evde hem de çalışma ortamlarında gözlemlenmiştir.

Örneğin,bir araştırma, Transandantal Meditasyon uygulayan kadınlar ile kıyaslanan kontrol grubunun evlilik hayatında tatmin ölçüsünü karşılaştırmak için Locke Evlilik Uyumu envanterini kullandı.

TM grubundaki denekler, evlilik hayatlarından kontrol grubuna kıyasla -kayda değer ölçüde- daha fazla memnun olduklarını bildirdiler.

10. Zekânın gelişmesi

Bu yazıda paylaşacağımız son Transandantal Meditasyon yararı zekâmız üzerine; TM zekâyı geliştiriyor!

Bilimsel araştırmalar, TM uygulayanların test puanlarının aşağıdaki alanlarda yükseldiğini bulmuştur:

 • Yeni durumlarda başarılı bir şekilde sağduyulu olma yeteneği
 • Bilgi işlem hızı
 • İş, aşk, sosyal ilişkilerde başarı elde etme ve sürdürme becerisi
 • Bilişsel işlevsellik, kişilik ve sosyal davranış gibi özelliklerin bir araya gelmesi
 • Bilişsel, duygusal ve iradesel alanların dengeli kullanımı (anlama, analiz, merak, alışılmamışlık, sentez ve risk hesaplama gibi özellikler)
benefits-of-meditation-maharishi_mahesh_yogi

ÇAĞDAŞ SAĞLIK İÇİN KADİM BİLGELİK: Transandantal Meditasyon Tekniği basit, doğal ve çabasızdır. Kurucusu Maharishi Mahesh Yogi’nin de önerdiği üzere, bu teknik yalnızca yetkili bir öğretmenden öğrenilebilir (bu kurs dört ardışık günde tamamlanır ve birer buçuk saat sürer); öğrenmek için yaş, cinsiyet, ırk, inanç sistemi, ruhsal uygulamalar vb. sınırlamalar yoktur.

Bilimsel temele dayanan araştırmalar

Yukarıda açıklanan bu sonuçlar iyi niyetli tahminlere veya şansa dayandırılmamaktadır. İşe yarıyor, işe yarıyor ve işe yarıyor! Bu bilimsel araştırma sonuçları modern bilimin sağlayabileceği en ileri ve titiz araştırmalarla kanıtlandı.

TM Tekniği zihin-beden sisteminizi derin bir rahatlamanın yaşandığı fizyolojik bir duruma getirirken, ince bir ses titreşimi ile bunu gerçekleştirir.

Ve bilim tarafından da doğrulandığı gibi, bu “sakin uyanıklık” durumu, düşük solunum hızı, stres hormonu kortizol seviyesinin düşmesi ve beyin uyumunun artması yoluyla fiziksel ve zihinsel durumunuzu genel anlamda ileri düzeye götürür.

 

Transandantal Meditasyon Ücretsiz Tanıtım Konferansına Davetlisiniz

Kayıt için lütfen tıklayın.