Transandantal Meditasyon

Transandantal Meditasyon’un faydaları üzerine yakın zamanda yayınlanmış 60 bilimsel araştırma

Modern bilim, meditasyonun faydaları hakkında ne diyor?

recent research articles on effects of transcendental meditation

In the article “10 Biggest Benefits of Meditation” we presented an overview of scientific research on meditation in simple, everyday language. Here we have upped the ante — this section is meant for those who want to go more deeply into the studies and read the research papers themselves.

Bu sayfada mümkün olduğunca çok sayıda araştırma makalesi yayınlamayı hedefliyoruz. Bilimsel makalenin tam metnini, telif hakkı sorunları nedeniyle yayınlayamadığımız durumlarda, satın alınabilmesi adına yayıncının bağlantısını ekledik.

Bu veritabanını en son araştırma çalışmalarını eklemek için sürekli güncelliyoruz.

Meditasyon ve sağlık üzerine akademik makaleler

KAN BASINCI

“Transandantal Meditasyon’un kan basıncına etkisi hakkında araştırma: sistematik bir yeniden inceleme ve meta-analiz” (2015)

“İlaçların ve diyetin ötesinde: Kan basıncını düşürmek için alternatif yaklaşımlar. American Heart Association’ın bilimsel bir bildirisi “(2013)

blood pressure meditation scientific study w2“Transandantal Meditasyon’un Kan Basıncına Etkisi: Bir meta-analiz” (2008)

“Yüksek tansiyonlu hastalarda stres azaltma programları: sistematik bir yeniden inceleme ve meta-analiz” (2007)

“Stres azalmasının, sistemik hipertansiyon ile ≥55 yaşlarındaki kişilerde mortaliteye uzun vadeli etkileri” (2005)

“Transandantal Meditasyon Tekniği uygulayıcısının katekolamin seviyeleri” (2001) ”

KALP HASTALIKLARI

“Yaşam tarzı değişikliğinin hipertansif hastalarda telomeraz gen ifadesine etkisi: Afrikalı Amerikalılardaki stres azaltma ve sağlık eğitim programlarının pilot denemesi” (2015)

Kardiyovasküler hastalığın ikincil derecede önlenmesinde stres azalmasının rolü” (2012)

“Afrikalı Amerikalı ergenlerde Transandantal Meditasyon’un sol ventrikül kitlesine etkisi” (2012)

“Konjestif kalp yetmezliği olan Afrikalı Amerikalıların fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerine TM’nin etkinliği: Rastgele kontrol çalışması” (2007)

meditation scientific research studies heart disease study w2_cr“Transandantal Meditasyon’un rastgele kontrollü bir çalışmasının koroner kalp hastalığı olan bireylerde metabolik sendrom bileşenleri üzerindeki etkileri” (2006)

“Psikososyal stres ve kardiyovasküler hastalık, 2. bölüm: Transandantal Meditasyon Programı’nın tedavi ve önlemedeki etkinliği” (2002)

“Yüksek / normal kan basıncına sahip ergenlerde dinlenme halindeki kardiyovasküler fonksiyon ve akut stres sırasında TM’nin etkisi” (2001)

“Stres azalmasının hipertansif Afrikalı Amerikalılarda karotid ateroskleroza etkisi” (2000)

BAĞIMLILIK

“Sigarayı bırakmayı teşvik etmede Transandantal Meditasyon Tekniği’nin rolü: Uzun vadeli bir çalışma” (1994)

“TM yoluyla alkol, nikotin ve uyuşturucu bağımlılığını tedavi etmek ve önlemek: Bir yeniden inceleme ve istatistiksel meta-analiz” (1994)

“Ağır alkolizmde tekrarı önlemeye yönelik geniş spektrumlu yaklaşımların etkinliği: TrM, EMG biyogeribildirim ve elektronik nöroterapinin uzun süreli, rastgele, kontrollü bir çalışması” (1994) ”

science meditation research studies results w2DİĞER ARAŞTIRMALAR

“Göğüs kanseri için tedavi edilen hastaların destekleyici bakımına ilişkin klinik uygulama kılavuzları” (2014)

“Transandantal Meditasyon uygulayıcılarında bağışıklık hücrelerinin seviyeleri” (2014)

“AIDS’li kişilerde Transandantal Meditasyon uygulaması ile davranış stresinin azalması” (2013)

Meditasyon ve zihinsel sağlık üzerine bilimsel çalışmalar

STRES, ANKSİYETE VE DEPRESYON

“Transandantal Meditasyon ve kadın mahkumlarda azalan travma belirtileri” (2017)

“Transandantal Meditasyon Programı vasıtasıyla hapishanedeki erkek mahkûmların travma semptomlarının ve algılama stresinin azaltılması: Bir rastgele kontrollü deneme” (2016)

“Üç aylık Transandantal Meditasyon (TM) uygulaması sonrasında beyin dalgalarının gücü ve uyumu ve bunun sonucunda sürekli kaygıdaki değişiklikler” (2016)

“Hasta bakıcılarda Transandantal Meditasyon Programı yaratılan stres azalması: Pilot bir çalışma” (2015)

“Transandantal Meditasyon’un çalışanların stresi, depresyon ve tükenmişlik sendromu üzerine etkisi: Rastgele kontrollü bir çalışma” (2014)

“TM Tekniği’nin sürekli anksiyete üzerine etkisi: rastgele kontrollü çalışmaların meta-analizi” (2013)

“Yüksek okul öğrencilerinin bildirilerine dayanarak TM’nin stres, kaygı, depresyon ve mükemmelliyetçilik ölçümleri üzerindeki etkisi” (2011)

“Transandantal Meditasyon Programının uyarlama mekanizmaları üzerindeki etkileri: hormon düzeylerindeki değişiklikler ve 4 aylık uygulamadan sonra strese verilen tepkiler” (1997)

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)

“2011 yılı Japonya depreminde meydana gelen tsunamideki afet etkisinden kurtulma: Transandantal Meditasyon Tekniği ile gerilimin azalması” (2015)

“Transandantal Meditasyon’a başladıktan 10 gün sonra Kongo mültecilerinde travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin önemli ölçüde azalması” (2014)

“Anksiyete ve TSSB’ye sahip aktif görevli askerlik hizmetindekiler arasında psikotropik ilaç kullanımı üzerine Transandantal Meditasyon’un Etkisi” (2013)

“Irak savaşına katılan gazilerde TM’nin TSSB üzerindeki etkileri: Bir Pilot Çalışma” (2011)

HİPERAKTİVİTE (DEHB/ADHD)

“DEHB, beyin işleyişi ve TM uygulaması” (2011)

“Stres ve kaygı azaltılarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) semptomlarını azaltmak için TM Tekniği’nin kullanılması: Araştırmacı bir çalışma” (2008)

DİĞER ARAŞTIRMALAR

“Toplumsal şiddet ve kolektif bilinç: ABD’de cinayet ve kentsel şiddet suçlarının azalması” (2016)

“Otizm spektrum bozuklukları için Transandantal Meditasyon? Bir perspektif “(2015)

“Transandantal Meditasyon’un zihinsel sağlık üzerindeki etkileri: öncesi-sonrası çalışması” (2008)

Meditasyon, psikolojik özellikler ve biliş üzerine araştırma

BEYİN FONKSİYONU

“Varsayılan moddaki ağı etkinleştirme ve Transandantal Meditasyon uygulaması: Odaklanmış dikkat mi yoksa kendiliğinden düşünceyi aşmak mı?” (2017)

“Meditatörlerin ve meditasyon yapmayanların prefrontal kortikal bölgesinden gelen gama beyin dalgaları ve ilişkili öznel deneyimler” (2011)

“TM uygulamasının yüksekokul öğrencilerindeki beyin fonksiyonları ve strese tepkileri üzerine etkileri” (2009)

science research studies meditation brain coherence w2“Transandantal Meditasyon uygulamalarının hemisferik ön asimetri ve uyumu üzerine kesitsel ve boylamsal çalışma” (2006)

“Transandantal Meditasyon’un bölgesel serebral kan akımı üzerine etkileri” (1996)

BİLİŞ VE YARATICILIK

“Ürün geliştirme mühendislerinde yaratıcılık ve beyin işlevleri: Kanonik korelasyon analizi” (2014)

“Meditasyon uygulamasında düşünceyi aşma deneyimleri” (2014)

“Bilişsel ve kişisel gelişimin hızlandırılması: Okul öncesi ve ilkokul çocuklarıyla yapılan uzun vadeli çalışmalar” (2005)

“Farkındalık ve biliş: Çocuk gelişiminde farkındalık eğitiminin rolü” (2005)

ÇALIŞMA VE OKUL PERFORMANSI

“Liselerde Transandantal Meditasyon’un uygulanması: Öğrenciler arasında refah ve akademik başarı ile ilişkisi” (2015)

“Transandantal Meditasyon Programı’nın, devlet lisesine devam eden öğrencilerin mezuniyet, yüksek okula kabul ve okulu bırakma oranları üzerindeki etkisi” (2013)

“Akademik başarı ve Transandantal Meditasyon: Risk altındaki devlet ortaokulu öğrencileri ile yapılan bir çalışma” (2011)

“Transandantal Meditasyon Programı’nın kan basıncına, psikolojik sıkıntıya ve genç erişkinlerde stresle baş etmeye etkisi üzerine rastgele kontrollü bir çalışma” (2009)

meditation research study business success intelligence leadership_w2 “Liderlik gelişimi ve kendini geliştirme: ampirik bir çalışma” (2008)

“Ortaokul öğrencilerinde TM’nin deneyimi: niteliksel bir rapor” (2006)

“Stres azalmasının ergenlerde olumsuz okul davranışı üzerindeki etkisi” (2003)

“Toplam Kalite Yönetimi ve bir İsveç üst yönetiminde Transandantal Meditasyon Programı'” (1999)

İLİŞKİLER

“TM programı ve evlilik uyumu” (2010)

“Transandantal Meditasyon Programı’nı 5 yıl, 5 yıldan uzun veya bir yıldan daha az süreyle uygulayan aileler arasında sağlıklı ilişkiler konusunda karşılaştırmalı bir araştırma” (2004)

meditation research scientific studies benefits w2(1)

 

Transandantal Meditasyon Ücretsiz Tanıtım Konferansına Davetlisiniz

Kayıt için lütfen tıklayın.